У 2019-2020 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми закладу «Використання ключових компетентностей і компетенцій вчителів та учнів з метою підвищення якості освіти в умовах реалізації моделі школи та концепції «Нова школа», формування індивідуальної педагогічно-методичної траєкторії  вчителя і індивідуально-навчальної траєкторії учня, на особистісно-оріентованє навчання, на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання у нестандартних ситуаціях.

          Протягом  2019-2020 навчального року  було продовжено відстеження рівня знань, вмінь та навичків  у вигляді моніторингових досліджень обов’язкових результатів навчання  всіх   шкільних дисциплін, всіх структурних підрозділів НВК, з метою виявлення слабких та сильних сторін. За підсумками 2019-2020 навчального року із 666 учнів 1-11 класів:

 • 154 учнів 1-2 класів – вербально оцінені;
 • 512 учнів 3-11 класів – атестовані;
 • 574 учнів переведено до наступного класу;
 • 42 учня нагороджено Похвальним листом «За високі досягнення у
 •     навчанні»;
 • 15 учнів 11 класів – нагороджено Похвальною грамотою «За особливі досягнення у
 •     вивченні окремих предметів»;
 • 60 учнів закінчили 9 клас, з них 6 учнів з свідоцтвом особливого зразка;
 • 32 учня закінчили 11 клас, з них 3 учня нагороджено золотою медаллю, 1 учень 
 •     нагороджено срібною медаллю.

Методична робота колективу школи  в 2019 - 2020 навчальному році була спрямована на виконання поставлених завдань і їх реалізацію через освітню програму школи та навчально-виховний процес. 

У 2019 - 2020 навчальному році колектив школи працював над темою:

«Використання ключових компетентностей  і  компетенцій вчителів та учнів з метою підвищення якості освіти в умовах реалізації реформи «Нова школа»

Робота над даною темою сприяла створенню умов для поетапного переходу на нові освітні стандарти через розвиток освітнього середовища школи.

Реалізація методичних роботи  проводилась через наступні форми роботи:

 • роботу педради;
 • роботу Методичної ради школи;
 • внутришкільний контроль навчальної діяльності;
 • роботу методичних об'єднань;
 • роботу педагогів над темами самоосвіти;
 • відкриті уроки;
 • узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів;
 • позакласну робота;
 • -предметні тижні;
 • -науково - практичні семінари;
 • атестацію педагогічних кадрів, участь в конкурсах і конференціях;
 • організацію та контроль курсової підготовки вчителів.
 • організацію роботи з обдарованими дітьми

Цього навчального року було заплановано 5 тематичних засідань педагогічної ради школи. У роботі педагогічних рад брали участь педагоги школи, виступаючи зі своїм напрацьованим матеріалом. Однак через запровадження карантину  5-е тематичне засідання педагогічної ради не відбулося та перенесено на наступний 2020-2021 навчальний рік.

Робота методичної ради будувалася в тісному контакті з методичними об'єднаннями, через педради, семінари тощо. На кожному засіданні методичної ради підбивалися підсумки роботи вчителів-предметників над підвищенням якості знань, умінь і навичок учнів, роботи з попередження неуспішності в навчанні, роботи з учнями з підвищеною навчальною мотивацією.

В рамках роботи Методичної ради школи було проведено  «Ярмарок педагогічних ідей». Слід зазначити, що цього року дуже мало вчителів школи (8 вчителів) взяли участь в цьому конкурсі. Однак всі презентовані роботи отримали високу відзнаку колег у школі.

Внутрішкільний контроль – це основне джерело інформації про стан навчально-виховного процесу, на основі якої розробляються управлінські рішення, а також засіб зворотного зв’язку в системі управління. Контроль загалом — це не лише перевірка, а й надання допомоги вчителям у поліпшенні навчально-виховної роботи в школі. Результати ВШК оформлялися у вигляді аналітичної довідки, довідки про результати внутрішкільного контролю, доповіді про стан справ по перевірці питання, наказ по школі. Інформація про результати доводилася до вчителів. За підсумками ВШК у залежності від його форми, цілей і завдань, а також з урахуванням реального стану справ проводилися засідання педради, методради, наради при завучі, при директорі.

Аналізуючи стан ВШК, слід зазначити, що план внутрішкільного контролю за 2019 - 2020 навчальний рік в основному виконаний.

У школі діють 7 шкільних предметних комісій (ШПК):

 •  ШПК вчителів філологічного циклу (кер. Іванова Т.Д.)
 • ШПК вчителів  математики, інформатики та фізики (МІФ) (кер. Маргарит Л.А)
 • ШПК вчителів початкових класів (кер. Братова Л.Д.)
 • ШПК вчителів природничого циклу (кер. Дерлі О.С.)
 • ШПК вчителів іноземних мов (кер. Топалова Л.Г.)
 • ШПК вчителів естетичного циклу (кер. Бундева С.М)
 •  ШПК класних керівників (кер. Окунева С.В.)

Аналізуючи  результати роботи ШПК можна зазначити:

 • позитивні результати позаурочної предметної діяльності (участь в конкурсах, в роботі гуртків і предметних тижнях);
 • оволодіння сучасними освітніми технологіями (використання ІКТ);
 • своєчасне підвищення кваліфікації, розробка дидактичних матеріалів, методичних рекомендацій програм додаткової освіти.);
 •  активну участь в методичній роботі школи (презентація власного досвіду роботи на ШПК);

В цілому роботу ШПК в 2019 - 2020 навчальному році можна визнати задовільною.

Вже багато років поспіль у школі існує традиція – обмін власним досвідом, презентація власного досвіду на засіданнях ШПК, педрадах та майстер –класах. Цього року свій власний досвід роботи презентували вчителі:

1.    Кобилянська О.Ю.   «Інтерактив» Січень 2020,  Квітень 2020

2.    Дімова Н.В.   «Діяльність» Листопад 2019, Січень 2020

3.    Куємжи Л.М.            «Інновації»    Листопад 2019, Січень 2020

 Кожен з вищезазначених  вчителів щиро, творчо, діяльнісно підготував свої майстер – класи.

Цього року до чергової атестації  було заплановано 10 вчителів. Всі вчителі успішно пройшли заплановану атестацію, досвід та систему роботи вчителів було узагальнено у відповідних наказах.

 Система роботи з молодими вчителями в нашій школі має свої традиції. Це і наставництво, і методичні консультації, і засідання школи молодого вчителя, а також інші різноманітні види роботи. Робота «Школи молодого вчителя» здійснювалася через заплановані 4 засідання. заняття, які проводяться в самих різних формах, сприяють конструктивній роботі молодих колег і досвідчених наставників, допомагає розібратися в дослідницькій діяльності, сприяє реалізації особистісно – орієнтованої освіти в школі.

Вміння ділитися досвідом та напрацюваннями презентували заступник директора з НВР Дімова Н.В та педагог – організатор школи Макарова І.К. на  районному семінарі заступників  директорів  з виховної роботи та педагогів- організаторів шкіл з теми « Формування нової генерації інноваторів педагогів і учнівської молоді в сучасному освітньому інформаційному просторі». Семінар пройшов на високому рівні. Всі учасники семінару відзначили висококваліфікований рівень організації та підготовки, актуальність запропонованої теми, корисність отриманих знань.

Також на базі Болградського НВК пройшов  обласний семінар – тренінг  для вчителів англійської мови з теми «Пріоритетні методи розвитку комунікативних умінь маленьких учнів через усні продуктивні види діяльності та гру  у початковій школі.» Багато цікавих та корисних форм та методів роботи було презентовано колегам.

Вчителі Болградського НВК постійно активно приймають участь у різних педагогічних конкурсах. Конкурс «Учитель року» покликаний виявити учителів-новаторів, здатних випереджати час і закладати нові моделі мислення. У 2019-2020 навчальному році конкурсні випробування пройшли у номінаціях: «Зарубіжна література», «Початкова школа», «ІЗО» і «Історія». Вчителі школи прийняли участь у всіх номінаціях. Результати конкурсу:

 •  У номінації «ІЗО» Бундєва С.М. посіла 1 місце у районному змаганні.
 •  У номінації «Історія» вчитель Івшина О.А. посіла ІІІ місце у районі.
 • У номінації «Зарубіжна література» вчитель Генова Г.С. здобула диплом учасника.
 •  У номінації «Початкова школа» вчитель Братова Л.Д. посіла 1 місце у районному змаганні. Також вчитель взяла участь у обласному турі конкурсу де здобула диплом учасника конкурсу

 Провідною діяльністю педагога є процес навчання та виховання. Тому вчителі початкових класів наполегливо та натхненно працювали у цих напрямках, крокуючи «в ногу з часом» . За вимогами НУШ для учнів 1-2 класів діє формувальне оцінювання. Наприкінці навчального року вчителі заповнили свідоцтва досягнень, ознайомили батьків з результатами інтернет через мережі. Для учнів 3-4 класів поки ще існують оцінки, підсумкові роботи, обов’язкові види робіт з різних дисциплін. На основі аналізу навчальної діяльності учнів 3- 4 класів було зроблено висновки щодо результативності роботи з різних напрямків.

У початковій школі за останні  роки спостерігалась стабільність достатніх   показників якості знань. Це говорить про плідну роботу педагогічного колективу в напрямку особистісно-орієнтованого навчання учнів початкових класів, диференціації та індивідуалізації навчального процесу. Однак, дистанційне навчання, у ІІ семестрі 2019-2020 навчального року, яке було запроваджене через карантин,  дало свої певні результати, а саме –  якість знань за показниками збільшилась.

Згідно плану роботи школи на 2019 - 2020 навчальний рік, наказу по школі від 12.12.2019   №189  «Вивчення стану  викладання навчальних предметів

«Фізична культура» та «Основи здоров’я» в початковій школі» заступником директора з навчально-виховної роботи Полуектовою О.П. було здійснено перевірку стану викладання відповідних предметів з 30.09.10 - 29.11.19

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуків його ефективних форм і методів.

Згідно з річним планом роботи  НВК на 2019 / 2020 навчальний рік, планом контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь та навичок учнів з 03.02.2020 року по 27. 03. 2020 року вивчався стан викладання української мови  та рівень знань, умінь і навичок учнів 1 – 4 класів з відповідної дисципліни. Контрольній зріз не було проведено через карантин. Однак було відвідано уроки вчителів та позакласні заходи. Результати відвідування  та довідку  надано у наказі по школі № 53 від 08.05.2020

     Методичну майстерність вчителі початкових класів підвищували шляхом участі у роботі ШПК, науково – методичних та психолого – педагогічних семінарах, шляхом самоосвіти.

В межах кафедри було проведено майстер -  класи, на якому впроваджувався досвід роботи класних  керівників Куємжи Л.М. та Кобилянської О.Ю.

    Робота з обдарованою дитиною у початковій школі проявляється не тільки на уроках, а й в інтелектуальних конкурсах і олімпіадах.  Наші діти прийняли  участь у районному конкурсі - захисті дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник». Також наші учні прийняли участь у конкурсі SUNFLOWER. Всі заявлені учасники стали переможцями в конкурсі. В цьому році через карантин не була проведена Декада початкових класів ,також учні не змогли прийняти участь у ІІ  шкільному турі  математичної  олімпіади та інтелектуальній грі «Найрозумніший».

Педагогічний колектив ШПК гнучко реагує на запити часу, варіює, шукає ефективні шляхи і методи навчання. Зміни, що сталися в освітянському просторі знайшли своє відображення і в науково – методичній роботі, що є складовою частиною освітнього процесу в роботі вчителів ШПК.

Згідно з річним плануванням в 2019-2020 навчальному році спеціалізована школа  працювала над проблемою «Розвиток навичок аудіювання в рамках формування мовленнєвої компетенції та творчої індивідуальності учнів».

        Вчителі спеціалізованої школи використовували активні та інтерактивні форми роботи на уроках англійської мови з метою розвитку навичок аудіювання та інших мовленнєвих компетенцій учнів в рамках реалізації компетентнісного підходу; розвивали  творчі здібності учнів; працювали над підвищенням якості знань з англійської мови через інтеграцію навчання, індивідуальну та диференційовану роботу з школярами в рамках НУШ та підготовки до ЗНО.

     Якість знань в спеціалізованій школі складає 88,2%, що на 9,5 % вище за попередній рік.

     Результатом якісної роботи вчителів спеціалізованої школи з розвитку творчої індивідуальності учнів стали 12 призових місць в районному етапі олімпіади з іноземних мов, 2 призових місця в конкурсі-захисті робот МАН. Потенціал учнів, які мають дослідницькі навички та вміння було реалізовано  в обласних турах, зокрема учні спеціалізованої школи посіли 2 призових місця в олімпіаді з англійської мови та конкурсі-захисті робіт МАН.

     82 учня спеціалізованої школи взяли участь у всеукраїнській грі з англійської мови «Puzzle», в якій посіли 3 призові місця на всеукраїнському рівні та 13 призових місць на регіональному рівні. Також, 29 учнів  взяли участь у конкурсі з французької мови «Галлус» і взяли 4 призових місця.

  В 2019-2020 навчальному році учні спеціалізованої школи показали високі результати ЗНО – ДПА з англійської мови - якість знань склала 91,7%. Лише один учень не підтвердив свій рівень знань, що складає 8,3%. 

З метою популяризації та активізації вивчення іноземних мов з 09.12 по 20.12 2019 року проводилася декада іноземних мов, під час якої в активних формах було проведено низку змістовних заходів, що підвищують пізнавальні інтереси учнів, зокрема конкурси «Знавці англійської мови» та «Свято Різдва», лекторська група «Важливість вивчення англійської мови, квест ««Що? Де? Коли?», віртуальна подорож «У світі Гаррі Поттера», літературна вітальня ««В гостях у Р.Л. Стівенсона» тощо.

    Багато уваги в роботі спеціалізованої школи приділялося підвищенню педагогічної майстерності шляхом вивчення та впровадження ППД, атестації вчителів та участі в творчих групах. Важливим компонентом роботи спеціалізованої школи є постійне ознайомлення вчителів з сучасними технологіями та концепціями навчання, впровадження ППД та ІКТ.

Обдарованість — це сукупність здібностей, що дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності, що є цінними для суспільства. У Болградському НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ст.-ліцей» освітня система школи має багаторічні традиції, реалізує творчі підходи до роботи з обдарованими та здібними дітьми. Варіативна складова робочого плану школи спрямована на організацію додаткових занять з інформатики, логіки, біології, хімії, іноземних мов. Вони полягають передусім у тому, що тут забезпечується триваліше спілкування учнів з педагогом, створюють умови для самостійної роботи, пошуковій і дослідницької діяльності, урізноманітнюють підходи до засвоєння знань, умінь і навичок. Додаткові індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідну роботу. Вчителі намагаються  послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, допомагати їм в обранні профілю навчання.

У 2019-2020 році вчителі та учні школи взяли участь близько 60 конкурсах та олімпіадах і зайняли  призові місця (85-в науковій номінації, 50- в творчий і 2-в спортивній). Всього в усіх олімпіадах і конкурсах взяли участь 170 учнів.

            Щороку колектив бере участь у конкурсі "Чисті роси", «Щедрість рідної землі» (ІІІ місце), «Моя Батьківщина – Україна», «Земля – наш спільний дім»  («Моя мала Батьківщина» - І місце), військово-патріотична гра «Джура» (І місце) та інші. В спортивних змаганнях з баскетболу та тенісу шкільна команда посіла І місце. Всього за результатами участі у творчих конкурсах та спортивних змаганнях  до списку обдарованих талановитих дітей були залучені більш 40 учнів.

            В обласному етапі олімпіад, інтелектуальних та творчих конкурсів наші учні змогли гідно показати свої здібності і таланти та принесли школі 14 призових місць. 

            За особливі заслуги та досягнуті успіхи в навчанні у Почесну книгу ліцею внесено ім’я  учениці 11-В класу Генової Євгенії та засвоєно звання «Учень року-2020»

У цілому, робота з обдарованими дітьми у нашому закладі ведеться цілеспрямовано і досить ефективно. Створено умови для виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей та забезпечення їх особистісної самореалізації і професійного самовизначення, а також створена стійка система роботи з обдарованими учнями в рамках освітнього простору ліцею на основі сучасних наукових методик і технологій навчання, виховання та розвитку особистості.

Виховні заходи в школі спрямовані на утвердження в  учнівському середовищі ідей гуманізму, взаємоповаги, поваги до народних традицій, громадянської позиції, моральних якостей, здорового способу життя . І тому  сприяють реалізації виховної проблеми школи                                         « Ефективність педагогічної взаємодії класних керівників, учнів , батьків на засадах  національно - патріотичного виховання в умовах діяльнісно  - орієнтованого креативного простору» .

Питання  виховної роботи розглядались  на   засіданнях  педагогічної ради:

  1.« Сучасне покоління –покоління лідерів нової генерації. Як з ними працювати»                      

  2.« Вдосконалення процесу виховання учнів через  моделювання  виховної  системи  класу ”      

          Річний план виховної роботи базується на Програмі  « Основні орієнтири  виховання учнів 1-11 класів:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до людей, сім'ї, родини;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

        Упродовж року  проводились єдині виховні години згідно  цих напрямків . До виховного процесу залучались різні структури: центр зайнятості м Болграда, відділ соціального захисту дітей  при Болградській райдержадміністрації, відділ поліції, представники юридичних професій, фіскальної служби.

     Значна увага педагогічним колективом приділялася виконанню Національної програми патріотичного виховання молоді, розвитку життєво-активної позиції громадянина України.   Заходи у 2019-2020 навчальному році були направлені   на виховання  дбайливого ставлення  до Батьківщини, до малої батьківщини (5 рік впровадження Концепції національно - патріотичного виховання) . В цьому напрямку в закладі було  проведено такі виховні заходи:

Виховні години  « Я – громадянин України»,

 КТС, присвячені   вихованню шанобливого ставлення до своєї  Батьківщини, до культури українського народу, до традицій рідного краю: День миру, День захисника Вітчизни,Свято “ Моя Бессарабія ”.Свято Миколая ,«Свято « Українські вечорниці».

Ярмарок  до дня Миколая .

Патріотичний  марафон « ДОБРЕ ДІЛО» .

     Протягом року значна увага приділялась превентивному вихованню учнів. В рамках Тижнів правової освіти, Всесвітнього дня захисту прав людини, Всеукраїнського Тижня прав людини  в інтересах дітей було проведено виховні заходи - години правознавства, лекції, бесіди, класні години з залученням фахівців. З метою збереження традицій школи, розвитку  творчого  і художнього потенціалу,  було проведено КТС « День вчителя»,    « Посвята в ліцеїсти», свято 8 березня.

            Різні творчі конкурси формують естетичні   почуття, уявлення і  знання про прекрасне в житті дитини. Участь в них виховує в учнів  почуття морального задоволення , почуття прекрасного і як підсумок результативність:

За підсумками участі класів у  виховних заходах школи проведено аналіз і складено підсумкову таблицю :

Робота  педагогічного колективу школи з охорони праці організована згідно Закону України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально- виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України №563 від 01.08.2001 року.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації, відповідального з ОП,  медичної сестри.

На початок 2019-2020 н. р. були оформлені всі необхідні акти –дозвіли на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, а також Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року. На початок навчального року були розміщені знаки евакуації у всіх коридорах школи і на сходових прольотах. Біля входу в школу і в актовій залі встановили світлові знаки «Вихід»

У школі є всі необхідні журнали реєстрації Інструктажів з питань охорони праці працівників закладу. Відпрацьована програма вступного  інструктажу з охорони праці для працівників.

Протягом року в закладі проведено два Тижні охорони праці та евакуація учасників навчально-виховного процесу за межи будівлі закладу, здійснювалася перевірка санітарного стану кабінетів, наявності та правильності оформлення журналів реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки учнів та працівників школи.

Класними керівниками з учнями школи перед початком навчальних занять, до та після канікул проводилися вступний, цільовий інструктажі із відповідним записом на відведених для цього сторінках журналу; бесіди щодо дотримання правил безпеки під час канікул.

В закладі створено відповідні умови для навчання учнів, дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги під час проведення уроків, позакласних заходів.  Учителі фізики, хімії, інформатики, технічної та обслуговуючої праці, фізичної культури перед виконанням лабораторних, практичних робіт, навчальних занять у спортзалі або на спортивному майданчику, в майстернях проводять відповідні інструктажі з техніки безпеки до кожного виду робіт, тільки після цього допускають учнів до виконання визначених завдань.

Відповідно до нормативних вимог з учнями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності при організації екскурсій, культпоходів, виховних заходів тощо, про що записано в шкільному журналі вступного та цільових інструктажів. 

Усі учні та працівники закладу до початку навчального року систематично проходять медичний огляд.

Питання щодо запобігання дитячому травматизму та охорони праці розглядались: на педрадах, нарадах при директорі, батьківських зборах.

Стенди з охорони праці, правил гігієни під час карантину та епідемічної загрози, пожежної безпеки та дорожнього руху є найважливішою складовою загальної системи організації праці.

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально-виховного процесу в кабінетах фізики, хімії, біології, спортивному залі та в кабінетах технічної а обслуговуючій праці.