Нормативно-правова база

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність учнівського самоврядування:

Конституція України (від 28.06.1996 N 254к/96вр);

Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII (зі змінами);

Декларація прав дитини;

Європейська хартія місцевого самоврядування;

Європейська хартія про участь молоді в муніципальному та регіональному житті;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про освіту» (від 04.06.1991.N1144-XII);

Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 N2402-ІІІ);

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (від 01.12.1998 N 281-XIV);

Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій» (від 06.10.99 р. N 1284/99);

Державна цільова соціальна програма «Молодь України» (постанова КМУ від 28.01.2009 N 41).