Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності,терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим.