Декада ціннісного ставлення до держави та суспільства

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється  у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.