Декада ціннісного ставлення до себе.

Ціннісне ставлення до себе - сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини.