СТАТУТ

наукового товариства учнів «Ліцеїст»

І.Загальні положення.

1.1. Шкільне наукове товариство «Ліцеїст» - це творче об’єднання учнівської молоді, основним напрямом діяльності якого є дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення  учнів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи у різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду, організацію змістовного дозвілля.   

У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Положенням про малу академію наук учнівської молоді».

1.2.   Засновником філії є відділ освіти Болградської районної державної адміністрації (м. Болград, вул. Інзовська,163).

1.3.   Філія не є юридичною установою, створюється на базі НВК:спеціалізована школа 1-3 ступенів-ліцей м. Болград

1.4.   Головними завданнями НТУ «Ліцеїст» є

 • виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності;
 • задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;
 • створення умов для гармонійного розвитку особистості, організації її оздоровлення, дозвілля, відпочинку;
 • просвітницька діяльність.

ІІ. Структура і організаційні принципи.

2.1.  НТУ «Ліцеїст» здійснює роботу секцій за напрямками:

 • фізико-математичний відділ;
 • науково-технічний;
 • хіміко-біологічний;
 • історико-географічний;
 • відділ мистецтвознавства та філології;
 • обчислювальної техніки та програмування.

ІІІ. Організація навчально-виховного процессу.

3.1.  Навчально-виховний процес здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України. На основі типових навчальних програм і планів розробляються інші навчальні плани і програми, що затверджуються відповідними місцевими органами виконавчої влади.

3.2.   Навчальні програми передбачають індивідуальне та групове навчання у гуртках, факультативах, групах та творчих об’єднаннях.

3.3.   Навчально-виховний процес у гуртках філії здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, клубна робота, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, змагання, зльоти, олімпіади, конкурси, огляди, виставки, оздоровчі збори, екскурсії, практична робота в лабораторіях, майстернях, а також з використанням інших форм.

.ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу.

 3.1.   Учасниками навчально-виховного процесу в шкільному НТУ «Ліцеїст» являються

 • вихованці (учні, слухачі);
 • педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, яки залучені до навчально-виховного процесу;
 • батьки або особи, яки їх замінюють;
 • представники підприємств, установ та організацій, яки беруть участь у навчально-виховному процесі.

3.2.    Вихованці можуть бути: слухачами, кандидатами в члени або  дійсними членами малої академії наук учнівської молоді.

Слухачами можуть бути учні 8-11 класів закладу, яки приймають участь у роботі гуртків та творчих об’єднань і проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва.

Кандидатами в члени малої академії наук учнівської молоді можуть стати учні, які навчаються в гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях основного рівня.

Дійсними членами малої академії наук учнівської молоді можуть стати кандидати у члени малої академії наук учнівської молоді, які навчаються в гуртках, групах та творчих об’єднаннях вищого рівня.

3.3.    Кандидати і дійсні члени МАН приймають участь в обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах захисту науково-дослідницьких робот та інших конкурсах.

ІV. Діяльність НТУ «Ліцеїст» у рамках міжнародного співробітництва.

4.1.   НТУ «Ліцеїст»  має право, згідно умов різноманітних екологічних, виробничих, технологічно-інноваційних  програм, брати участь у міжнародних заходах на комерційної та некомерційної основі.

4.2.   НТУ «Ліцеїст» право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини  з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у порядку, установленому законодавством.

V.Внесення змін та доповнень до статуту.

 5.1. Зміни, доповнення до статуту здійснюються за рішенням загальних зборів.

5.2.  Затверджуються зміни і доповнення директором НВК:спеціалізована школа 1-3 ступенів-ліцей м.Болград.

VІ.  Реорганізація та припинення діяльності НТУ «Ліцеїст».

6.1.  Реорганізація та припинення діяльності НТУ здійснюються за рішенням зборів НТУ, керівника НТУ та директора НВК:спеціалізована школа 1-3 ступенів - ліцей м.Болград.

6.2.   Документи діяльності районної філії зберігаються в архіві районного центру дитячо-юнацької творчості.