Перелік програм, за якими працюють учителі-предметники

в Болградському НВК “Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – ліцей”

2019-2020 н.р.

Математика

Навчальна програма з математики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017    № 804.

Укладачі програми (2012 р.): М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін,
Д. А. Номировський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, М. С. Якір.

У розвантаженні програми (2015 рік) брали участь: М. І. Бурда,
А. В. Паньков, М. С. Якір, Д. А. Номіровський.

 Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М. І. Бурда,
Б. В. Кудренко, О. Я. Біляніна, А. І. Азаренкова, О. І. Буковська, Т. С. Кіндюх,
О. Є. Лисенко, А. В. Миляник, Н. В. Панова, А. В. Паньков.

Навчальна програма з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.

Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу) загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.

Фізика

Навчальна програма з фізики для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017    № 804.

Навчальна програма підготовлена у 2012 році робочою групою у складі: О. І. Ляшенко, В. Г. Бар’яхтар, Л. Ю. Благодаренко, М. В. Головко, Ю. І. Горобець, Т. М. Засєкіна, О. В. Ліскович, М. Т. Мартинюк, І. Ю. Ненашев, Н. А. Охрименко, В. Д. Сиротюк, М. І. Шут.

У 2015 році були внесені зміни до програми робочою групою у складі: О. І. Ляшенко, В. Ф. Заболотний, Л. М. Засєдка, Т. В. Дерід, І. Ю. Ненашев, І. С. Чернецький, Л. Є. Шиховцева, С. С. Фіцайло,

Склад робочої групи з оновлення навчальної програми (2017 рік): В. В. Гудзь, Т. М. Засєкіна, Ю. Я. Пасіхов, О. В. Ліскович, І. Ю. Ненашев, О. Ю. Зіньковський,  Н. М. Гончаренко, В. Л. Бузько.

 Навчальна програма з фізики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.

Підготовлена  робочою групою у складі: Локтєв В. М., Анісімов І. О., Вільчинський С. Й. Гельфгат І. М., Зінчук В. М., Кремінський Б. Г., Овсянніков О. А., Орлянський О. Ю., Пасіхов Ю. Я.

Астрономія

Навчальна програма з астрономії для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.

Підготовлена  робочою групою у складі: Яцків Я. С., Івченко В. М., Казанцев А. М., Ващенко О. П., Крячко І. П.

Інформатика

5-8 класи - Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (які вивчали інформатику в 2-4 класах),  затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017    № 804.

9 класи - Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017    № 804. Підготовлена  робочою групою у складі:  М. Жалдак,     Н. Морзе, Г. Ломаковська, Г. Проценко,  Й. Ривкінд, В. Шакотько.

10-А клас - Навчальна програма з інформатики (базовий модуль та вибірковий модуль "Креативне програмування") для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.

10 – Б, В класи - Навчальна програма з інформатики (базовий модуль та вибірковий модуль "Веб-технології") для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.

11 класи - Навчальна програма з інформатики ( вибірковий модуль " Комп’ютерна анімація ", "Веб-технології") для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407. Підготовлена  робочою групою у складі:  Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

Трудове навчання

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з трудового навчання для 5 – 9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

     Підготовлена  робочою групою у складі: В.К. Сидоренко, Н.І. Боренець , Д. В. Боровик, В.М. Гащак, Е. М. Даниліна, С. М. Дятленко, Р. М. Лещук, Н. Б. Лосина,   Т. С. Мачача, Н. М. Павич, А. І. Терещук, І. Ю. Ходзицька, В. В. Юрженко.

Захист Вітчизни

Навчальна програма «Захист Вітчизни» для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (рівень стандарту), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.

Іноземні мови

Наказ Міністерства від 07.08.15 № 855 «Про внесення змін до навчальних планів закладів загальної середньої освіти» згідно якого збільшено години на вивчення іноземної мови за рахунок варіативної складової.

Наказ Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 407 (1-2 класи)

Програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 405 (3-4 класи)

Програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 408

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804 (5-9 класи)

Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392 та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» і затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 407;  (10-11 класи)

Київ «Навчальна книга» 2003  Міністерство освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-2266 від 28.04.2001 р.) Програми підготували:

С. Байов, Н. Басолі, О. Біленька, Л. Біркун, В. Булгакова, С. Єрьомін,Л. Калініна, Т. Карпова, Ю. Клименко, О.Коваленко, А. Костильов, А. Павлюк, Н. Полярус, Л. Радченко, І. Самойлюкевич, Л. Сичевиця, Н. Тесленко, О. Чепурна, Т. Чепурна, Н. Чумак, О. Шелакіна, Н. Шилова, О. Шпильов Відповідальна за випуск О. Коваленко,провідний спеціаліст Управління змісту освіти Міністерства освіти і науки України  10-11(спец курси і факультативи)

Історія України

Наказ Міністерства освіти і науки України від  21.02.2019 № 236 (5-9 класи)

Наказ Міністерства освіти і науки України від від21.02.2019 № 236 (10-11 класи)

Всесвітня історія

Наказ Міністерства освіти і науки України від  07.06.2017 р. № 804 (7-9 класи)

Наказ Міністерства освіти і науки України від  21.02.2019 № 236 (10-11 класи)

1-2 класи

На основі Державного стандарту початкової освіти (2018), типової освітньої програми під керівництвом Р. Шияна  (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268).

3-4 класи

На основі Державного стандарту початкової загальної освіти (2011 р.), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407).

Зарубіжна література

Д. філол. н., проф., зав. кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка О. М. Ніколенко (керівник авторського колективу), к. пед. н., головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України К. В. Таранік-Ткачук, зав. сектора науково-методичного забезпечення змісту освіти загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України С. П. Фоміна, зав. навчально-методичного кабінету зарубіжної літератури та російської мови Кіровоградського ОІППО імені В. Сухомлинського О. В. Ревнивцева, учитель-методист гімназії №  117 імені Лесі Українки м. Києва Т. П. Сегеда, учитель-методист спеціалізованої школи № 80 м. Києва Н. В. Онищенко.

Українська мова

Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова, К.В.Таранік-Ткачук.

Українська література

 Р. В. Мовчан, доктор філологічних наук (керівник групи); К. В. Таранік-Ткачук, кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних наук (Ялта); Л. І. Кавун, доктор філологічних наук (Черкаси); О. І. Неживий, кандидат педагогічних наук (Луганськ); Н. В. Михайлова, учитель-методист (Київ).

Російська мова в класах з українською мовою навчання

(викладання російської мови розпочато в 1 класі)

Укладачі програми з російської мови для 5-9 класів: Н.Ф. Баландіна, І.А. Синиця, Т.Я. Фролова, Л.А. Бойченко, Кошкіна Ж.О.