Відгук на науково-дослідницьку роботу

На тему___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Автор_____________________________________________________________

Повнота розкриття дослідження, аргументованість висновків, практичне застосування_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Актуальність, оригінальність та елемент творчості_____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стиль, грамотність__________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Якість оформлення__________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Зауваження________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка роботи______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник__________________________________________________________

                                                                                   (П.І.П., підпис, дата)

              Печать (закладу, де працює керівник науково-дослідницької роботи )