Рекомендації щодо організації науково-дослідницької діяльності

учнів

І етап. Організаційний.

 1. Визначте коло наукових інтересів учнів.
 2. Допомогти намітити план дій для знайомства зі станом вивчення окресленої тематики.
 3. Окреслити проблеми, які заслуговують по даній темі особливої уваги.
 4. Сприяти остаточному визначенню із темою повідомлення, реферату, науково-дослідницької роботи та науковим керівником.
 5. Врахуйте, що пошуково-дослідницька тема повинна бути:
 • актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору
 • посильною для виконання
 • перспективною для подальшого продовження роботи
 • достатньо забезпеченою відповідним первинним матеріалом
 • безумовно, цікавою для дослідника, що стимулює пошукову ініціативу
 1. Намітьте план та етапи основних заходів подальшої роботи над темою.

ІІ. Пошуково-дослідницький

 1. Допомогти організувати пошукову діяльність учнів: додаткова література, Інтернет, пошукові екскурсії, експедиції  тощо.
 2. Зібрана інформація повинна передбачати:
 • обґрунтування теми, вибір об’єкта і визначення мети дослідження
 • добір і аналіз наукової літератури з обраної теми, розробка гіпотези
 1. Складання плану та структури роботи, розробка програми і методики дослідження
 2. Створення власної картотеки, проведення науково-дослідницького експерименту в лабораторіях, пошукових експедиціях тощо
 3. Записаний на картки фактичний матеріал опрацювати (проаналізувати, систематизувати, класифікувати тощо).
 4. Сприяти проведенню дослідження і узагальнення його результатів, висновків.

ІІІ. Практично-творчий

 1. Створення власного електронного продукту, якщо дослідження по програмуванню.  Програма повинна пройти апробацію.
 2. Якщо робота учня містить ряд експериментів, то результати проведених експериментів можуть подаватись у графіках, таблицях, формулах. Без цього неможлива, наприклад жодна робота природничо-математичного циклу.
 3. Організовувати консультації з керівником роботи; консультації з експертами;
 4. Оформлення пошуково-дослідницької роботи
 5. Пам’ятати, що структура наукової роботи містить такі компоненти: вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури. Можливі також список умовних скорочень, список використаних джерел і додатки. Для зручності користування зміст доцільно подавати відразу після титульної сторінки роботи із зазначенням сторінок. Зауважимо: він може бути оформлений як простий чи розгорнутий план.

IV. Підсумковий.

 1. Рецензування роботи. Робота оцінюється науковим керівником(відгук) та зовнішнє оцінювання проводить науковець, спеціаліст певної галузі тощо.  
 2. Захист одержаних результатів. Захист здійснюється на основі другого примірника науково-дослідницької роботи. Сумлінно готуйтесь до виступу. Визначте основну думку та ґрунтовне її підтвердження. Підготуйте наочні посібники та ілюстрації.