ПОЛОЖЕННЯ

про проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

 

1. І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі - Конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку учнівської молоді, створення умов для формування інтелектуального потенціалу.

Завдання конкурсу – виявлення, підтримка обдарованої учнівської молоді, залучення їх до науково-дослідницької та експериментальної роботи, виховання самостійності, наполегливості, вміння формувати і відстоювати власну думку.

 

2. Конкурс проводиться по секціях наукових відділень Малої академії наук України                  з урахуванням навчальних досягнень учнів з відповідних дисциплін.

Програма роботи кожної секції передбачає:

            - конкурс науково-дослідницьких робіт;

            - виконання завдань з базових дисциплін;

            - конференція з захисту науково-дослідницьких робіт.

 

3. Для участі у конкурсі оргкомітету подають:

- науково-дослідницькі роботи, відповідно структури наукових відділень (додаток 2.), які повинні ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі і містити посилання на відповідну літературу, мати її перелік, відображати власну позицію дослідника

- рецензії фахівців відповідних галузей;

- паспорти експонатів (за наявності експонату).

Науково-дослідницькі роботи учнів подані на конкурс повертаються через три роки після проведення конкурсу.

 

4. Умови визначення результатів конкурсу.

4.1 Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх турах конкурсу становить  100 балів:

- конкурс науково-дослідницьких робіт   -                                                          25 балів

- виконання завдань з базових дисциплін            -                                                         30 балів

   - захист науково-дослідницьких робіт       -                                                          45 балів

4.2. Робота журі конкурсу з оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться 25.11.2018 на базі районного методичного кабінету та Болградського РЦДЮТ.

 

Критерії оцінювання робіт (крім секції літературної творчості

- актуальність, теоретичне і практичне значення роботи

 

6 балів

- наукова новизна одержаних результатів

 

5 балів

- системність і повнота у розкритті теми, аргументованість висновків, їхня відповідність отриманим результатам

 

 

5 балів

- дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

 

 

7 балів

- стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

 

2 бали

Максимальна кількість балів

 

25 балів

 

Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції літературної творчості

- повнота розкриття теми та художніх образів

 

10 балів

- оригінальність образно-художнього мислення

 

7 балів

- власна творча неповторність

 

6 балів

- грамотність викладу та культура оформлення

 

2 бали

Максимальна кількість балів

 

25 балів

4.3 Контрольні завдання готуються заздалегідь та зберігаються у керівника районного відділення МАН. Виконання контрольних робіт із базових дисциплін здійснюється протягом трьох годин. Завдання проводиться за трьома рівнями складності

 

Критерії оцінювання теоретичного туру

І рівень – 3 завдання по 2 бали кожне, всього

 

6 балів

ІІ рівень – 3 завдання по 3 бали кожне, всього

 

9 балів

ІІІ рівень – 3 завдання по 5 балів кожне, всього

 

15 балів

Максимальна кількість балів

 

30 балів

4.4 Захист науково-дослідницьких робіт проводиться окремо в кожній секції. Учасники конкурсу відповідної секції можуть брати участь у захисті як опоненти.

На захист однієї науково-дослідницької роботи відводиться 10 хвилин.

 

Критерії оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт

- аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття,

 ступінь самостійності автора у виконанні роботи

 

 

14 балів

- особистий внесок автора в роботу         

 

9 балів

- логічність, послідовність, лаконічність, грамотність викладення матеріалу

 

 

9 балів

- культура мовлення учасника, вільне володіння матеріалом

 

5 балів

- активне кваліфіковане ведення дискусії, вичерпність відповідей

 

 

8 бали

Максимальна кількість балів

 

45 балів

4.5 Результати оцінювання науково-дослідницьких робіт та теоретичного туру оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт.

4.6. Всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу не подано апеляції в довільній письмовій формі.

 

5. Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками у всіх турах конкурсу.

5.1. І місце визначається, якщо учасник набрав під час конкурсу сумарну кількість    85 і більше балів,

ІІ місце - якщо учасник набрав 80 і більше балів,

ІІІ місце – якщо учасник набрав 75 і більше балів;

5.2. при рівності суми балів декількох учасників, місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт;

5.3. кількість призових місць розподіляється у співвідношенні 1:2:3;

5.4. переможцем не може бути учасник, який за результатами виконання контрольних завдань набрав менше третини максимальної суми балів (10 балів);

5.5. призери конкурсу нагороджуються грамотами відділу освіти райдержадміністрації.

 

6. У конкурсі беруть участь, як правило, учні 9-11 класів загальноосвітніх шкіл.

 

7. У конкурсі, як виняток, можуть брати участь учні 8 класів за умов виконання ними випробувань з базових дисциплін за програмами 9 класу.

 

8. Учні 8 класів, які виконують випробування з базових дисциплін за програмами відповідних класів, не будуть приймати участь у ІІ (обласному) етапі конкурсу незалежно   від результатів І етапу конкурсу.